post@paviljoendijkenwaard.nl

 

We maken samen een nieuwe taal

 

We ontwikkelen een nieuwe taal om vaste patronen en taaie vraagstukken weer nieuw leven in te blazen. Begrippen en namen die niet direct een bekende associatie opleveren.

 

 

Voorbeelden van deze nieuwe taal zijn:

 

PNUL

Positie NUL

 

herstart - heroriënteren

 

iedereen start met gelijke kansen

alles weer mogelijk

uit ‘niets’ ontstaat alles

onbegrensd

de goddelijke bron / inspiratie

dwaas / onorthodox

 

 

SEDTVLUM met ‘dt’

Een flexibel in te vullen benaming voor het oude ‘infomarkt’ of ‘participatie’ of ‘ophalen’.

 

DE VORM ZAL DAN OOK BEWUST ANDERS ZIJN DAN WAT WE GEWEND ZIJN!

 

 

Neem de tijd voor een goed gesprek. We hebben echt helemaal geen haast.

 

EEN ECHT MENS,

DE NIEUWE LUXE

 

Wat kunnen we van elkaar leren?

 

 

 

De letters SEDTVLUM staan bijvoorbeeld voor de eerste letters van:

 

Samenwerken

Etaleren

Discussiëren

Theatreren

Varen

Leren

Uitwisselen

Musiceren

 

Of misschien voor:

Schieten

Eten

Drinken

Theater

Vragen

Luisteren
U
itvoeren

Mogelijkheden

 

24|25-09-2021

KanaalParkParade

inspirerende open vorm van participatie en aandacht voor ruimtelijke ontwikkeling

impressie

 

nieuws.paviljoendijkenwaard.nl

kalenderdijkenwaard.nl

post@paviljoendijkenwaard.nl